Ladan2018-11-30T10:53:22+01:00
Ladan

Fastigheten Ladan är en industrifastighet belägen på Tomasgårdsvägen. Bakre delen av fastigheten går längs med E20. Matterhorn Sverige AB, Pads AB samt Led Lab AB tar upp mestadels av lokalytan på Ladan. JoBe Bostäder och Marknads & Ekonomitjänst har även kontor i denna fastighet.

Tillbaka till alla fastigheter